Disclaimer

  • De Stichting Zelfacceptatie heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.De Stichting Zelfacceptatie garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. De Stichting Zelfacceptatie sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
  • De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar websites van derden. De Stichting Zelfacceptatie heeft geen zeggenschap over deze websites. De Stichting Zelfacceptatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  • De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De Stichting Zelfacceptatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.
  • De Stichting Zelfacceptatie respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden. De Stichting spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door de Stichting. Indien u ondanks deze inspanningen meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door de Stichting gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met de Stichting via het volgende e-mailadres: secretariaat@stichtingzelfacceptatie.nl
  • De merknaam “Stichting Zelfacceptatie” gecombineerd met het getoonde logo op deze website staat bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom geregistreerd en is zodanig als merknaam beschermd.
  • De Stichting Zelfacceptatie behoudt het auteursrecht op de via deze site van de Stichting verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, grafische voorstellingen en fotomateriaal. Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding