Organisatie

Het Stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

organisatie

Samenstelling van het bestuur:
Dhr. Robert Bolwerk, Voorzitter
Dhr. Ronald Borgers, Penningmeester
Mevr. Zefanja Bolwerk-Brandenburg, Secretaris
Dhr. Ronen Dokkum, Bestuurslid

Algemeen
Het gehele bestuur bewaakt en ziet toe dat aan de realisatie van de Stichtings doelstellingen op professionele wijze uitvoering wordt gegeven. Bij uitvoering van taken en activiteiten wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen kwaliteit en kwantiteit. In eerste instantie zal kwaliteit de voorkeur genieten. Het gehele bestuur heeft als taak toezicht te houden op naleving van de statuten en huishoudelijke reglement.