Verenigingen

Deze pagina is gereserveerd voor verenigingen die een positieve bijdrage leveren aan het fenomeen zelfacceptatie.

Nederlandse Obesitas vereniging

Als belangenorganisatie zetten wij ons in voor een sterke positie van mensen met ernstig overgewicht in de maatschappij.

Antroposana

Landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg, een vereniging van mensen die gebruik (willen) maken van de antroposofische gezondheidszorg.

Vereniging LKG T&T

De Vereniging Landelijke Kontaktgroep Travestie en Transseksualiteit, een vereniging van en voor die betrokkenen en belangstellenden op het gebied van travestie tot transseksualiteit.

Federatie van gezondheidszorgpsychologen

De FGzP is het overkoepelend orgaan voor specialismen in de gezondheidszorgpsychologie. De belangrijkste taak van de FGzP is de regeling van specialismen gezondheidszorgpsychologie. De FGzP is een vereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is o.a. één van de leden.

Vereniging ContrariO

Een vereniging die de bevordering stimuleert van een dusdanig kerkelijk klimaat waarin iedere homo en lesbienne zich vrij voelt om uit te komen voor zijn of haar geaardheid. Tevens willen we een christelijke vereniging zijn voor homo’s, lesbiennes en belangstellenden, die homo’s wil ondersteunen in het proces van coming-out, zelfacceptatie en homo-zijn als christen.

Vereniging Spierziekten Nederland

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. De honderden vrijwilligers van de vereniging vormen de pijlers van de organisatie. Zij brengen mensen met elkaar in contact, organiseren bijeenkomsten en werken mee aan de productie van voorlichtingsmateriaal.

Nederlandse vereniging van Antroposofische Artsen.

De Nederlandse vereniging van Antroposofische Artsen. Een vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als aanvulling hierop toepassen.

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen

De Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressieve stoornis) en hun direct betrokkenen.