Psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrisch patiënt en diens omgeving. Psychiatrie maakt in principe gebruik van de medische aanpak, maar heeft wel zijn eigen kenmerken die in veel opzichten verschillen van die van de somatische geneeskunde. Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder verschillende soorten gesprekstherapieën, in samenwerking met het al dan niet verstrekken van geneesmiddelen zoals antidepressiva. Psychiatrie is een medisch specialisme en wordt beoefend door psychiaters.

Wat is een psychiater
Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. Behalve over specialistische ( psychiatrische ) expertise beschikken psychiaters over therapeutische kennis en vaardigheden op het niveau van de psychotherapeut. Psychiaters mogen , zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater als vooropleiding de arts-opleiding heeft doorlopen. De psychiater heeft zich daarna vier en een half jaar gespecialiseerd in geestesziekten. Het beroep psychiater is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet ( wet BIG ) geregeld is. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht.

Het komt nogal eens voor dat iemand zich met psychische klachten aanmeldt bij een psychiater en dat later blijkt dat die klachten niet op zichzelf staan maar een oorzaak hebben. Middels een voorbeeld zal bovenstaande worden verduidelijkt: Een stoornis doet zich bij een cliënt voor in de vorm van bijvoorbeeld een eetprobleem of depressie, later blijkt dat de cliënt ontevreden is met bepaalde eigenschappen van zichzelf. Deze vaak minder goede eigenschappen worden niet geaccepteerd.

Zoals op deze website is weergegeven bestaan er verschillende vormen van therapieën. Ernst, duur en complexiteit van het ziektebeeld kunnen mede bepalend zijn voor de inzet en volgorde van de verschillende therapie mogelijkheden.

Indien u meer informatie wilt aangaande psychiatrie en erkend geregistreerde psychiaters in Nederland, verwijst de Stichting Zelfacceptatie graag door naar de website: www.kiesbeter.nl