Keurmerk ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Zelfacceptatie voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI ­ Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Deze ANBI is een waarborg dat de besteding van onze donaties en onze boekhouding extra goed gecontroleerd wordt. Daarnaast geeft deze ANBI zowel aan de donateurs als aan de stichting grote fiscale voordelen.
Meer informatie op de website van de Belastingdienst (klik hier).