Beleidsmissie en Visie

De Stichting Zelfacceptatie heeft vanaf het jaar ontstaan al veel bereikt. Zo is onder anders sinds de oprichting in 2006 het woord zelfacceptatie officieel opgenomen door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in het Algemeen Nederlands Woordenboek ( ANW ). Het woord zelfacceptatie heeft hiermee een officiƫle status, vermelding en betekenis gekregen.

Missie Stichting Zelfacceptatie
De Stichting Zelfacceptatie draagt bij aan een stevig fundament voor het beter functioneren van individuen in de maatschappij door:

  • Het aanbieden van een zo compleet mogelijk aanbod van organisaties die actief zijn op het gebied van het bevorderen van zelfacceptatie
  • Het continue aandacht te vragen voor c.q. bekendheid te geven aan het fenomeen zelfacceptatie

Visie Stichting Zelfacceptatie
In een maatschappij waarin het fenomeen Zelfacceptatie een steeds grotere rol speelt, wil de Stichting Zelfacceptatie toonaangevend zijn in het leveren van een maatschappelijke bijdrage zodat het “goede gevoel” van individuen aanwezig blijft en daar waar nodig wordt hervonden. De Stichting zelfacceptatie wil uitgroeien tot DE front office ten aanzien van informatieverstrekking betreffende het fenomeen zelfacceptatie.