Doneren

Help mee. Uw gift aan de Stichting Zelfacceptatie, groot of klein zal bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Zelfacceptatie. De Stichting Zelfacceptatie is per 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan de Stichting Zelfacceptatie aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Stichting Zelfacceptatie ontvangt geen structurele overheidssubsidie en is daardoor afhankelijk van particuliere en bedrijfsgiften.

Donaties kunnen rechtstreeks worden overgemaakt op rekeningnummer NL 40 INGB 0002 8814 61 t.n.v. Stichting Zelfacceptatie te Ede, onder vermelding van Donatie.

Vele mensen worden hierdoor geholpen bij het proces om te komen tot volledige zelfacceptatie. Tevens kunt u alvorens over te gaan tot een donatie, contact opnemen met het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie middels het e-mail adres: info@zelfacceptatie.nl. Indien gewenst kunnen de statuten van de Stichting Zelfacceptatie worden opgevraagd, deze zal het bestuur u digitaal doen toekomen.