Realisatie doelstelling

De Stichting tracht dit doel langs wettelijke weg te bereiken door:

  • Het opzetten en/of doen opzetten en instandhouden van één of meer internet websites en andere faciliteiten en het creëren of doen creëren van toegang tot deze faciliteiten.
  • Gebruik te maken van communicatiemiddelen in ruimste zin des woord. ( media, kranten, tijdschriften e.d.)
  • Het verwerven van informatie uit bronnen die ten dienste kunnen staan aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.
  • Het opzetten en ( laten ) uitvoeren van projecten die passen in het kader van de doelstellingen.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, instanties en/of personen die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten, uitvoeren, ondersteunen en/of begeleiden van activiteiten die de stichting onderneemt om haar doelstelling te verwezenlijken.
  • Erkenning van het woord zelfacceptatie door de Nederlandse Taalunie, opname in de Woordenlijst Nederlands Taal – Officiële Spelling 2005, opname in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en opname in de algemeen erkende woordenboeken en het Groene Boekje.
  • Alle andere wettige middelen die tot de verwezenlijking van het doel van de stichting kunnen leiden.