Resultaten

Evaluatie opstartperiode 2006 – 2007

In samenwerking met notariskantoor van Putten van Apeldoorn te Ede zijn de statuten van de Stichting Zelfacceptatie opgesteld en vastgelegd. Per datum 16 november 2006 is de Stichting geformaliseerd tot een rechtspersoon. Direct is gestart met het samenstellen van de tekstuele inhoud van de website van de Stichting. De website heeft als internetadres www.zelfacceptatie.nl en maakt gebruik van twee e-mail adressen te weten info@zelfacceptatie.nl en info@stichtingzelfacceptatie.nl. Bij het opzetten van de website van de Stichting is gebruik gemaakt van deskundigen. Onder andere hebben zij een professioneel forum voor de website gebouwd.

Het Logo van de Stichting is in gebruik genomen. Ten behoeve van schriftelijke communicatie is besloten om professioneel drukwerk te laten vervaardigen. Vervolgens zijn diverse organisaties aangeschreven met het verzoek om een tekstuele bijdrage te leveren ten behoeve van de website van de Stichting Zelfacceptatie. De organisaties die zijn aangeschreven:

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie
Nederlands Instituut Van Psychologen
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Vereniging Van Haptotherapeuten
R.E.T. Instituut voor Rationeel-Emotieve Training

Diverse PR-activiteiten zijn ondernomen, onder andere is een persbericht opgesteld en verstuurd naar diverse media. Het bestuur heeft gewerkt aan een beleidsplan waarin duidelijk moet worden aangegeven wat de missie, visie en de doelstellingen zullen zijn van de Stichting Zelfacceptatie.

Resultaten:

2008– 2013

Vernieuwde website Stichting Zelfacceptatie
Erkenning van het woord “Zelfacceptatie” door zowel de Van Dale als door het instituut voor Lexicologie.
Ontwikkeling en realisatie strokenstrip thema “Zelfacceptatie”
Nieuw logo Stichting Zelfacceptatie
Ontwikkeling en realisatie brochure “Zichtbaarheid”
Realisatie en uitgave van het boek “Gevangen in Jezelf”, samenwerkingsverband.
Ontwikkeling en realisatie voorlichtingsfilm “De kunst van Zelfacceptatie”
Ontwikkeling en realisatie ansichtkaart “De kunst van Zelfacceptatie”
Ter gelegenheid van het vijf jarige bestaan van de Stichting Zelfacceptatie ontwikkeling en realisatie wijnetiket “L´Amour De Soi”.
Toevoeging prikbord en voorlichtingsfilm aan website
Start campagne “ Zelfacceptatie, basis voor een mens om te functioneren.”

2014 tot heden
1.       Realisatie & lancering Symbool Zelfacceptatie
2.       Vernieuwing website Stichting Zelfacceptatie
3.       Lancering ontwerp Internationaal Zelfacceptatie Monument