Antroposofie

We kennen het allemaal, situaties waarin je jezelf even niet onder controle hebt. Je bent druk in werk en gezin, je hebt te veel aan je hoofd en je lijkt soms achter jezelf aan te lopen. We hebben daar allerlei uitdrukkingen voor. ‘Ik heb geen greep op mezelf. Ik ben mezelf kwijt. Ik zit in de stress. Ik ben ontevreden over mezelf. In bepaalde situaties kan ik niet mezelf zijn.’ De gevolgen zijn herkenbaar, soms eerder door anderen dan door jezelf. Je gaat gemakkelijk in de fout. Je wordt boos of geërgerd, je maakt ruzie, je vergeet dingen, en zo wordt het van kwaad tot erger. Kortom, je innerlijke stuurman laat je danig in de steek.
Hier ligt een uitdaging. Een uitdaging om alle innerlijke ‘actoren’ die invloed hebben op jouw toestand gezamenlijk op het juiste spoor te krijgen. Hoe bereik je dat? En hoe versterk je daarmee die stuurman in jezelf. Vanuit de antroposofische menskunde zijn daarvoor methoden en oefeningen ontwikkeld die je daarbij kunnen helpen.

Hoe is Antroposofie ontstaan?
De Antroposofische geneeskunde ontstond in het midden van de twintigste eeuw. Grondlegger van de Antroposofie was Rudolf Steiner
( 1861 – 1925 ), uit de samenwerking met Nederlandse vrouwelijke arts, Ita Wegman, is de antroposofische geneeskunst ontstaan. Antroposofische gezondheidszorg maakt ruim 1 % uit van het totale Nederlandse gezondheidszorgbestel. Het begrip antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden te weten:

  • anthropos = Mens
  • Sophia = Wijsheid

Wat is Antroposofie?
Antroposofie kan het beste worden omschreven als een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van je menszijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid.

De mens gezien vanuit de Antroposofie
De antroposofie onderscheidt vier lagen in een mens, te weten het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern. Ons fysiek lichaam maakt deel uit van de materiële wereld, de wereld die we waarnemen met onze zintuigen. Ons lijf is zichtbaar en tastbaar, je kunt het wegen, meten en chemisch onderzoeken. Het fysieke lichaam wordt tijdens ons leven in stand gehouden door het levenslichaam. Dat “bevat” of verzorgt levensfuncties zoals erfelijkheid, groei, opbouw en herstel, ritme, afbraak en opname van voeding. Het levenslichaam is niet zichtbaar of tastbaar maar speelt zich af in de tijd, in processen. Alles wat leeft in de natuur, in plant en dier, heeft net als wij een levenslichaam.
De ziel vormt de derde laag: het gebied waar onze gevoelens leven. De ziel is de plek voor vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, sympathie en antipathie, liefde en angst. Enkele van die gevoelens menen we ook te herkennen bij dieren.
Alleen bij de mens hebben we nog te maken met een vierde laag, de geestelijke kern. We spreken ook wel van ons ik. Dankzij die geestelijke kern kunnen wij zin geven aan ons leven, vormen we gedachten, koesteren we idealen en kunnen wij onszelf – ongeacht de omstandigheden – beleven als vrij mens met verantwoordelijkheden. Vrijheid geeft verantwoordelijkheid.
Wat is nu gezondheid vanuit deze visie? De antroposofische geneeskunde ziet gezondheid als de evenwichtige samenwerking van de vier lagen, als harmonie tussen fysiek lichaam, levenslichaam, ziel en geest. Daarbij hoort ook de harmonie met de wereld om ons heen en met de geestelijke kant van ons bestaan. Je zou kunnen zeggen dat gezondheid het vermogen is voortdurend dat kostbare evenwicht te bewaren.

Artsen, therapeuten en hun opleiding
In Nederland werken ongeveer 120 antroposofische artsen, meestal in groepspraktijken waaraan vaak verschillende therapeuten en soms (wijk)verpleegkundigen verbonden zijn. Dit vergemakkelijkt het overleg over een patiënt tussen de diverse zorgverleners.
Een antroposofische groepspraktijk ofwel therapeuticum is over het algemeen opgezet door een kring patiënten die antroposofische geneeskunde in hun woonplaats wilden vestigen of uitbreiden.
Antroposofische artsen hebben geneeskunde gestudeerd aan de universiteit en specialiseerden zich daarna in de antroposofische geneeskunde en in antroposofische geneesmiddelen. Veel antroposofische therapeuten hebben eveneens een reguliere opleiding gevolgd met aanvullend antroposofische nascholing. Voor bepaalde therapievormen zijn er ook specifiek antroposofische opleidingen. Al deze beroepsbeoefenaren zijn aangesloten bij antroposofische beroepsorganisaties die landelijk vastgestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen aan hun leden stellen.

Welke therapieën worden er gebruikt?
Er staan de Antroposofische arts en zijn patiënt veel therapieën ter beschikking. Natuurlijk zijn er medicijnen, maar ook voedingsvoorschriften en leefregels zijn belangrijk. Om eenzijdigheden aan te vullen en vastgelopen patronen los te weken zijn de kunstzinnige therapie en euritmietherapie. Therapieën bewerkstellingen op een andere wijze dan geneesmiddelen dat het lichaam zichzelf kan genezen.
De fysiotherapie heeft een eigen Antroposofische specialiteit: de ritmische massage. Daarnaast biedt de Antroposofie talrijke mogelijkheden om inzicht te krijgen in moeilijke levenssituaties, bijvoorbeeld door kennis van de wetmatigheden in de menselijke ontwikkeling. Met “biografische”-georiënteerde gesprekken vallen de dingen dan op hun plaats.

Is Antroposofische geneeskunde een alternatief?
De Antroposofische geneeskunde stelt zich niet op als alternatief naast of in plaats van de reguliere geneeskunde. De artsen/therapeuten proberen om vanuit de reguliere geneeskunde grensverleggend te werken. Zij proberen in de praktijk zichtbaar te maken dat zieke mensen naar lichaam, ziel en geest kunnen worden behandeld. Antroposofische geneeskunde is een uitbreiding van de huidige , gebruikelijke geneeskunde , niet alleen doordat een uitgebreider arsenaal geneesmiddelen en therapieën geboden wordt , maar vooral doordat op basis van het Antroposofische mensbeeld méér dan alleen het lichaam in behandeling kan worden betrokken.

Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorg
De NVAZ is ontstaan uit een fusie tussen de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) en het Heilpedagogisch Verbond (HPV).
Artsen, therapeuten, instellingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg, psychiatrie en verslavingszorg en de beroepsverengingen in de antroposofische zorg hebben zich verenigd in één nieuwe Vereniging: de NVAZ.
Doel is de krachten te bundelen om de samenwerking, maar vooral ook de kwaliteit van de zorg te bevorderen.
Wilt u meer weten over de antroposofische zorg:

Ons adres:                             Telefoon: (030) 69 45 544
Postbus 839                           Fax: (030) 69 45 539
3700 AV Zeist                         E-mail: info@nvaz.nl
Website: www.nvaz.nl