Psychologie

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van èn voor psychologen met ruim 13.000 leden. Het is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging stelt zich tot taak relevante ontwikkelingen op de voet te volgen en daarbij het aanzien van de psychologie te bevorderen en de positie van psychologen te versterken. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij het NIP. De vereniging draagt zorg voor de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep psycholoog. Hierbij staat de beroepscode centraal, evenals titelbescherming, deskundigheidsbevordering en professionele ondersteuning. Het NIP hanteert kwaliteitsregisters gekoppeld aan opleiding en werkervaring.

Wat kan het NIP voor u betekenen? Het NIP kan u een lijst toezenden van psychologen met een eigen praktijk in de regio waar u woont of werkt. Uiteraard zijn de psychologen op deze lijsten lid van het NIP. Bij de namen van de psychologen staat vermeld welke registratie de psycholoog heeft, zoals Eerstelijnspsycholoog, Psychotherapeut of Kinder- en Jeugdpsycholoog. Dit zegt iets over hun opleiding na de universiteit en het soort dienstverlening van de psycholoog. Bovendien is de registratie vaak van belang voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Uiteraard kunt u bij onze afdeling Voorlichting ook terecht met vragen op het gebied van psychologen en psychologie. Meer informatie www.psynip.nl/default

Als u een psycholoog zoekt, kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met het NIP. Voor andere vragen over psychologen en psychologie kunt u bellen tussen 9.00 en 12.30 uur met de afdeling Voorlichting van het NIP.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

E-mail: info@psynip.nl
Website: www.psynip.nl
Telefoon: (020) 4106 222