Wat doet de Stichting

Doelstelling Stichting Zelfacceptatie
De Stichting Zelfacceptatie heeft een drieledig doel te weten:

  • Het verstrekken van informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om te komen tot volledige zelfacceptatie.
  • Het vermelden van stichtingen, verenigingen en/of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie.
  • Meer naamsbekendheid en bekendheid in het algemeen aan het fenomeen zelfacceptatie