Ontstaan van de Stichting Zelfacceptatie

Het leven gaat steeds sneller, we leven in een individualistische maatschappij en die richt zich steeds meer op uiterlijke kenmerken. Het gevolg: duizenden mensen worstelen met hun zelfacceptatie. Ze willen anders zijn, of er anders uitzien. Vaak leidt dit tot narigheid, zoals lichamelijke of psychische problemen, een negatief zelfbeeld en stress.

Om onder andere een bijdrage te leveren tot het helpen van deze mensen is het plan gevat een frontoffice te creƫren die diverse informatie verstrekt ten aanzien van het fenomeen zelfacceptatie. Informatie die onder andere door de Stichting middels een eigen website wordt verstrekt, is het noemen van diverse overkoepelende organisaties die zich hebben gespecialiseerd in behandelwijzen en een bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie. Het verstrekken van diverse informatie via een eigen website en het in de toekomst ondernemen van diverse maatschappelijke activiteiten hield in dat een professionele organisatie moest worden opgezet. Door de oprichters is gekozen om de frontoffice en alle maatschappelijke activiteiten te laten uitvoeren onder een rechtspersoon van een Stichting. De Stichting Zelfacceptatie is een Stichting zonder winstoogmerk.

De Stichting Zelfacceptatie is opgericht d.d. 16 november 2006, heeft haar zetel in Ede.