Internationaal Zelfacceptatie Monument

 

Het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie heeft in 2014 de ambitie uitgesproken dat ze een Internationaal Zelfacceptatie Monument wil realiseren. Niet de stad Den Haag waar de wethouder zijn interesse had uitgesproken en het bestuur meerdere gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers, maar de stad Ede heeft met het Internationaal Zelfacceptatie Monument toch het kunstwerk in haar gemeente gekregen die ’s werelds grootste probleem, zelfacceptatie, visualiseert. D.d. zaterdag 12 oktober 2019, is door P.B.M. Bolwerk, oud directeur Nederlands Tegelmuseum en Surinaams museum, in onder grote belangstelling en in bijzijn van de alle bestuursleden dit bijzondere kunstwerk onthuld. Het kunstwerk is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie, in samenwerking met de ontwerper/kunstenaar en het bedrijfsleven.

Inleiding

Wanneer we als individu goed functioneren doordat we geen beperkingen hebben, zal dit de intensiteit en kwaliteit van ontmoetingen met elkaar bevorderen en stimuleren. Het accepteren van goede en minder goede persoonlijke eigenschappen / kenmerken, zal ertoe bijdragen dat mensen lekker in hun vel komen te zitten, meer vreugde ervaren en beter functioneren. Waarom is volledige zelfacceptatie zo belangrijk?. Omdat zelfacceptatie de basis is voor een mens om te functioneren en voor een goed gevoel. Het laat je zelfvertrouwen weer groeien, zorgt voor evenwicht en ontspanning en vormt een stevige basis voor zelfontplooiing .

Interne spanningen, die stress, angsten, agressie en andere stoornissen veroorzaken zijn hierbij niet aanwezig. Van vermijdingsgedrag, introvert gedrag en agressief gedrag is geen sprake, er zijn geen beperkingen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij het bereiken van zelfacceptatie, een fase van volledige zelfontplooiing kan plaatsvinden. Een gevolg hiervan is, dat door het individu meer bereikt kan worden. Vaardigheden / kwaliteiten worden optimaal ontwikkeld, zodat deze kunnen worden ingezet ten gunste van de eigen persoon en de samenleving. Het innerlijke leven van een grote groep mensen wordt verrijkt, een verbeeldingskracht wordt vergroot wat ons de ruimte geeft om het leven te interpreteren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken. Deze verbeelding is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën en speelt een belangrijke rol in het leervermogen van de mens. Verbeeldingskracht kan op die manier worden gezien als de basis van innovatie en ontwikkeling. Persoonlijke tevredenheid zal tevens met zich mee brengen dat gevoelens van jaloezie jegens anderen en gevoelens van minderwaardigheid nauwelijks aanwezig zijn. We leren elkaar “echt” kennen, begrijpen elkaar beter, kunnen elkaar beter inspireren en respecteren elkaar meer als mens. Dit zal zeker een positief en bevorderingseffect hebben in onze ontmoetingen met elkaar in de samenleving. Het accepteren van je eigen eigenschappen en kenmerken heeft op een iedereen betrekking, velen worstelen met hun zelfacceptatie. Deze eigenschappen en kenmerken kunnen voor een persoon ook bepaald zijn vanwege of vanuit een cultuurhistorische context. Ze willen anders zijn, of er anders uitzien.

Doelstelling

Wat in onze samenleving ontbrak was een duidelijke ruimtelijke illustratie van het fenomeen zelfacceptatie, waarbij het beeldende voorop wordt gesteld. De ontwikkeling en vervaardiging van een Internationaal Zelfacceptatie Monument vervuld deze doelstelling. De vormkeuze is op basis hiervan bewust gekozen. Hiermee krijgt het onderwerp /fenomeen zelfacceptatie voor iedereen een herkenbaar gezicht in onze samenleving. Een Internationaal Zelfacceptatie Monument brengt het onderwerp zelfacceptatie wereldwijd op een positieve manier bij mensen onder de aandacht, door te laten zien dat mensen blij mogen zijn als ze zichzelf accepteren en zichzelf zijn. Realisatie van het monument draagt tevens bij, als International Symbool Zelfacceptatie, om degene die nog geen zelfacceptatie hebben te stimuleren hiertoe te komen. Voor zelfacceptatie is moed nodig om, ten aanzien van de eigen kenmerken en eigenschappen, vast te houden aan eigen principes. Het monument is hiermee een eerbetoon aan mensen die zichzelf durven te zijn, het is ook “een opstap” naar een positief besluit voor degene die dat nog niet heeft bereikt. Mensen die een gelukkiger “nieuw” leven hebben gekregen, kunnen hun gevoelens van dankbaarheid bij het monument kwijt. Daarnaast is het een plek waar mensen die hiermee worstelen troost en steun kunnen vinden.

Beoogd resultaat en betekenis

Door middel van vervaardiging en plaatsing van het Internationaal Zelfacceptatie Monument wordt lokaal in de gemeente Ede, in Nederland en Internationaal meer aandacht en bekendheid gecreëerd voor het onderwerp/fenomeen zelfacceptatie. Realisatie van het monument draagt bij als Internationaal symbool zelfacceptatie. Het Internationale Zelfacceptatie Monument is een herkenbaar symbool met een positieve en professionele uitstraling. Het Internationaal Zelfacceptatie Monument is voor iedereen duidelijk zichtbaar geplaatst op een geschikte en passende locatie. Het eigentijdse ontwerp van het Internationaal Zelfacceptatie Monument is een afgeleid beeld van het schilderij “Zelfacceptatie in de maatschappij”. Een schilderij dat onderdeel uitmaakt van de voorlichtingsfilm “De kunst van Zelfacceptatie” van de Stichting Zelfacceptatie. Het Internationaal Zelfacceptatie Monument draagt in de uitbeelding de titel “Zelfacceptatie in de Maatschappij”. Zelfacceptatie is de basis voor een mens om te functioneren en voor een goed gevoel. De verschillende kleuren in het kunstwerk geven uiting aan de relatie die zelfacceptatie heeft op ieder persoon. De witte hoofdjes geven blijk van het niet zichtbaar durven zijn in de samenleving, dit in tegenstelling tot het grote figuur. Zelfacceptatie heeft betrekking op elk individu, we zijn allemaal verschillende aan elkaar en daarmee uniek. Het grote figuur heeft zelfacceptatie, staat rechtop en sterk in zijn schoenen met zijn armen in de zij. Hij is zelfverzekerd en in balans. De kleine figuren daarentegen staan/liggen schuin met de armen omhoog, een roep om hulp, en hebben geen stevig fundament. Ze hebben geen zelfacceptatie, zijn onzeker en uit balans.

Voor realisatie van het kunstwerk is het bestuur de volgende bedrijven dankbaar, mede dankzij een prettige samenwerking en de hoge kwaliteit van vakmanschap dat door beide bedrijven is geleverd, is dit prachtige kunstwerk nu voor een ieder zichtbaar geworden.

Klomp & Gijzen, Manager Director ing. Nancy Klomp :  https://klompgijzen.nl/

Dam Design, Dennis Rüthers :  https://www.damdesign.nl/