Colofon

Alle informatie over de Stichting Zelfacceptatie vindt u hier snel en overzichtelijk. De Stichting Zelfacceptatie is opgericht d.d. 16 november 2006. De Stichting Zelfacceptatie heeft haar zetel in de gemeente Ede. Het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie bestaat uit 4 personen.

Samenstelling van het bestuur:
Dhr. Robert Bolwerk, Voorzitter
Dhr. Ronald Borgers, Penningmeester
Mevr. Zefanja Bolwerk-Brandenburg, Secretaris
Dhr. Ronen Dokkum

Doelstelling van de Stichting Zelfacceptatie:

  • Het verstrekken van informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om te komen tot volledige zelfacceptatie.
  • Het vermelden van stichtingen, verenigingen en/of bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfacceptatie.
  • Meer naamsbekendheid en bekendheid in het algemeen aan het fenomeen zelfacceptatie.

De Stichting Zelfacceptatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het opzetten en/of doen opzetten en instandhouden van één of meer internet websites en andere faciliteiten en het creëren van toegang tot deze faciliteiten.
  • Gebruik te maken van communicatiemiddelen in ruimste zin des woord.
  • Het verwerven van informatie uit bronnen die ten dienste kunnen staan aan de verwezenlijking van het doel van de Stichting Zelfacceptatie.
  • Het opzetten en ( laten) uitvoeren van projecten die passen in het kader van de doelstellingen.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, instanties en/of personen die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten , uitvoeren, ondersteunen en/of begeleiden van activiteiten die de stichting Zelfacceptatie onderneemt om haar doelstelling te verwezenlijken.
  • Erkenning van het woord zelfacceptatie door de Nederlandse Taalunie, opname in de Woordenlijst Nederlands Taal – Officiële Spelling 2005, opname in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) en opname in de algemeen erkende woordenboeken en het Groene Boekje.
  • Alle andere wettige middelen die tot de verwezenlijking van het doel van de Stichting Zelfacceptatie kunnen leiden.

Privacy Statement
Wat doet de Stichting Zelfacceptatie met uw gegevens? Lees hiervoor ons privacy statement.

Disclaimer & Auteursrecht
De Stichting Zelfacceptatie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie op deze site. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Lees meer over ons copyright ® en over de voorwaarden waaronder u artikelen, de naam Stichting Zelfacceptatie en/of Logo’s mag hergebruiken, in onze disclaimer.

Deze website wordt beheerd door: Stichting Zelfacceptatie, Derk Wiggersstraat 4, 6717 JV Ede, K.v.k nr. 09165513, RSIN 8172.74.613
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze site? info@zelfacceptatie.nl